Douglas hout

Douglas hout is ideaal voor het timmeren van een schutting, vlonder of overkapping. Wij verkopen topkwaliteit Douglas planken, balken en palen via onze eigen importlijn uit Frankrijk (het originele Oregon Pine en geen imitatie; Lariks). Het is een veelzijdige houtsoort met een warme uitstraling en je kunt het beitsen of op natuurlijke wijze laten vergrijzen. Gemakkelijk te boren met schroeven en heeft een lange levensduur zodat je er vele tuinseizoenen van kunt genieten. Het geschaafde hout is teruggedroogd tot een vochtigheidspercentage van 18%, dit maakt het nóg stabieler en ook ontstaat er veel minder scheurvorming.

Douglas hout Kopen

Regenwouden zijn de bron van superieure houtsoorten, waar zij legaal op duurzame wijze d.m.v. professioneel bosbeheer worden gekapt. Tropisch loofhout, beter bekend als ‘hardhout‘, is een term afkomstig van het Engelse “Hardwood“.

De grote voordelen van onze producten zijn:

– Duurzaamheidsklasse 1-2:
  minimale levensduur 25 jaar.
– Hoge dichtheid: geen splintervorming.
– Geen spinthout.
– Hoogste sterkteklasse:
  kernhout D50-D70.
– Lucht/kunstmatig gedroogd (AD/KD):
  Dit maakt hardhout extra stabiel.
– Garantie.

Voorraad

Standaard afmetingen kunt u direct bestellen, overige wensen kunt u ons toezenden, waarna wij een offerte zullen opstellen met bijbehorende levertijd. Afhankelijk van de houtsoort, herkomst en voorraad van het hout word de keuze gemaakt of het hout in Europa word gezaagd of elders in land van herkomst zoals Afrika of Zuid-Amerika waardoor u een rechtstreeks overboord breakbulk of container zeevracht aanbieding krijgt die desgewenst op uw locatie bezorgd word. Wij drogen wanneer voorradig zoveel mogelijk op de wind. Desondanks kan door het natuurlijk proces na plaatsing enkele kleine droogtescheuren gaan vertonen en wat krimpen in de dikte. Eventueel voor-, of nadrogen in klimaatkamers vóór het zaag- en schaafproces geeft het hout een maatvaste afmeting. Met onze ervaring en vakmanschap is het zagen van stammen die 15 m1 lang en diameter doorsnede van 150 cm hebben geen uitzondering. De planken en balken kunnen worden gebruikt bij toepassingen zoals voor hooibergen, bruggen, waterkeringen, aanrijdbeveiligingen, renovaties. Onze opdrachtgevers zijn eigenaren van landgoederen, bouwbedrijven en aannemers, GWW, de oliemaatschappij, hoveniers, ZZP’rs, gemeentes, overheid en particulieren. Wat uw wensen ook zijn, Hardhouthandel.nl helpt u graag.

Hout dé hernieuwbare grondstof

Het ambachtelijk zagen van planken uit gewaterde boomstammen die ontbast zijn en gespleten met kloofbijlen in de  lengterichting van de stam en later d.m.v. een kraanzaag heeft plaats gemaakt voor secure fabriekmachines zoals een raamzaag. Het zaagproces heeft vele mechaniseringen doorlopen, waarbij in eerste instantie een watermolen en windaandrijving als energiebron werd gebruikt, en later stoomkracht. Houtzaagmolens verdwenen volledig door het gebruik van elektrische tijd. De moderne bosbouw heeft zijn intrede gedaan en plaats gemaakt voor de ontgommachine, skidder voor langhout, lintzagen en andere zaagmachines zoals bandzagen en profielverspaners. Ons familiebedrijf fungeert binnen de houtbranche als houthandelaar annex houtzagerij. Dankzij onze grote voorraad bomen heeft u altijd een ruime keus uiteenlopende houtsoorten afkomstig van bossen die voldoen aan verantwoorde houtkap. Houtbewerkingen zoals zagen, schaven, frezen en afkorten behoren allemaal tot de mogelijkheden.

Bosbouw

Binnen de zagerijsector zijn wij gespecialiseerd in naaldhout- en loofhout. Onzezagerijen zijn gesitueerd in bosrijke landen waar direct gebruik gemaakt word van nabij gelegen bosconcessies om stammen uit te oogsten. Rentmeesters in dienst van een grootgrondbezitter brengen het bos in kaart en zorgen voor een goed beheerd bosDe uitdunning van het bos is een belangrijk onderdeel dat niet te sterk of te vroeg mag gebeuren. Aspecten zoals opkronen en takvrij maken van het onderste stamstuk en lichtgebrek zorgen ervoor dat de onderste takken afsterven, waardoor de noesten in het hout klein blijven. Hierdoor kan het hout in later stadium voor meer toepassingen gebruikt worden, want knoestvrij hout is kwalitatief hoogwaardigerEen toekomstboom is een boom met goede houtkwaliteit en worden bij het blessen meestal gekenmerkt door een blauwe stip. Blessen, het markeren van bomen met strepen, stippen, kruizen en verschillende kleuren is bedoeld om te oogsten zodat de harvestermachinist of motorzager welke boom omgezaagd dient worden. Door niet in het wilde weg te kappen blijft het bos vitaal. Achtergebleven bomen krijgen weer voldoende ruimte om door te groeien. Hout is een belangrijke grondstof voor veel mensen over de hele wereld, werken met hout zit in onze genen. De mens leeft en werkt al eeuwen lang in de bossen waarbij hout vele toepassingen binnen ons levensonderhoud heeft. De laatste jaren worden natuurlijke grondstoffen steeds schaarser en het is belangrijk om zuinig om te gaan met alle beschikbare bospercelen. Voor economieën is het van belang om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van eindige grondstoffen en zich steeds meer te richten op hernieuwbare grondstoffen. Hout zal wanneer verstandig beheerd niet uitgeput raken en daarom is duurzaam gecertificeerde bosbouw belangrijk voor de toekomst van onze komende generaties zodat wij bijdragen aan een goede instandhouding van onze bossen. De zelfvoorzieningsgraad van hout bedraagt in Nederland op circa 10%. Daarom zijn wij afhankelijk van andere landen voor onze houtbehoefte. Wanneer wij ons beheer meer richten op houtproductie, de houtkwaliteit, specifieke houtsoorten, en het aanplanten van extra bos zou dit resulteren in een totale stijging van 20%.

Houtkap

De ontwikkeling van nieuw bos word de eerste jaren na aanplant goed gevolgd. Zuivering en dunning met bosmaaier en kettingzaag krijgen de beste bomen voldoende groeiruimte. Kleine boomstammen die gekapt zijn worden gebruikt als grondstof voor plaatmateriaal, pallets en kisten. Het bos word er tevens stabieler door en is beter bestand tegen storm- en schadelijke insectenaantasting zoals kevers en torren. Daarnaast krijgen struiken en planten meer licht om te groeien zodat vogels en andere dieren hier dekking en voedsel in vinden. En er kan ruimte gemaakt worden voor paden waar overheen gereden kan worden ten bate van toekomstige houtkap. Oogstprojecten machinaal uitgevoerd met harvesters, ze vellen de boom, onttakken en de stam word computergestuurd afgekort in de meest optimale sortimentssamenstell ing. Waar zij niet kunnen worden ingezet, word de motorzaag gebruikt. De lengte en dikte afmeting van de bomen en een vlak of bergachtig terrein bepalen welke machine het best gebruikt kunnen worden. De harvestertechnologie en het programma Harvesthead maken gebruik van een boordcomputer met GPS. Ideaal voor efficiënte logistiek en samenwerking met de skidder. De skidder is een bosbouwtrekker en is speciaal geschikt om langhout te slepen uit de opstand naar de bosweg waar de forwarder het werk verder overneemt. Langhout is de term voor boomstammen die niet worden afgekort of opgedeeld in sortimenten in het bos en als één lang stuk worden uitgesleept en vervoerd. De forwarder of uitrijcombinatie is de machine die het hout verzamelt op de houtstapelplaats en vrachtwagens laden het hout en vervoeren het naar de zagerij. Ook komt het voor dat het hout met pontons over het water vervoerd word. Nauwe samenwerking en communicatie over aantallen en grootte van de sortimenten, rijpaden, houtstapelplaatsen zijn erg belangrijk om het werk goed te laten verlopen.

Zaagwerk

Vele kubieke meters (m3) rondhout worden gestapeld en aan de lucht gedroogd of gewaterd voordat het gezaagd word. Dit geeft het hout een hogere stabiliteit dat direct vers gezaagde stamstukken. Omdat stammen nooit perfect aansluiten wanneer opgestapeld word met een gemiddelde conversiefactor de combinatie van hout en tussenliggende loze ruimte omgerekend in stère, een volumemaat die snel en goedkoop te meten is. Die factor is afhankelijk van tal van aspecten zoals lengte, gemiddelde diameter, wijze van stapeling per rolstapel, rechtheid van het hout e.d. In de werkplaats word het rondhout langs een frees geduwd die de halfronde kanten van de ronde stam affreest en er een grote vierkante balk van maakt. Daarna worden de stammen worden op een rails geplaatst die het hout naar voren geleid terwijl de zaagmachine zijn zaagbladen horizontaal door de stam zaagt. Met seriegeschakelde bandzagen of een meerbladcirkelzaag word de balk tot planken opgezaagt. Onze moderne zagerijen gebruiken computerprogrammatuur om per stam te bepalen welk zaagprogramma op de meest gunstige manier een zo hoog mogelijk rendement behaald. Hout word opgedeeld in verschillende sortimenten omdat er verschillende kwaliteiten hout in een balk of stam zitten. Dit verschilt per boomstam en is afhankelijk van de maat (lengte en diameter) van het stamstuk, de kwaliteit zoals kromming / rechtheid, knoesten. Resthout word gebruikt voor diverse doeleinden zoals energiehout en manegestrooisel zijn andere bestemmingen voor dit nevenproduct van de zagerijen. Bij het optimaal valoriseren ontstaat een keten van cascadering die gericht is op laag- en hoogwaardige toepassingen. Hierdoor word de volledige stam benut; van palen voor tuinhout tot resthout voor de papierindustrie en van planken voor constructiehout in de grond-, weg- en waterbouw tot grondstof voor biomassa producten zoals briketten voor energiebedrijven of voor het opwekken van stroom ten behoeve van eigen zagerij. Op deze manier is er nooit sprake van afval. Ondanks dat de houthandel een essentiële schakelfunctie vervult in de toepassing van verschillende onderdelen uit de grondstof van een boomis er in werkelijkheid een hele ketenorganisatie van bosbeheer tot industrie die met elkaar in verbinding staat om de meest efficiënte productie te bewerkstelligen. Het netwerk rondom de ecologisch verantwoorde bos- en houtexploitatie behoeft rondhouttransporten, bosbeheerders, papier- en pulpindustrie, energiefabrieken, zagerijen, rondhouthandelaren, aannemers, overheid, scheep zeevracht-, weg- en treintransport, schaverijen, palletfabrikanten, machineproducenten, houtdrogerij en vele meer.