Over ons

Dagelijks worden er in de gehele Benelux bestellingen bezorgd en ook ver buiten deze grenzen. Naast het tuinhout assortiment is er ook een groot assortiment constructie hout voor de bouw en heeft de klant beschikking over ruim 25.000 kant-en-klaar producten.

Douglas-houthandel.nl

Twee generaties lang (sinds 1987) zijn wij een betrouwbare voorraadhoudende leverancier in massief hardhout en zachthout voor de particuliere doe-het-zelver en de professionele gebruiker/groothandel. Binnen ons assortiment ligt de nadruk op tuinhout en een grote hoeveelheid constructie- en GWW hout. Enkele voorbeelden hiervan zijn terrasplanken, schuttingplanken, brugdekdelen, damwand, maar ook kant-en-klare producten zoals tuinhuizen.

Ons afnemersbestand bestaat uit;
particulieren, hoveniersaannemers/bouwbedrijven en overheidsinstanties zoals gemeentes. Met onze kennis en deskundigheid, groot assortiment, klant specifieke maatwerk mogelijkheden en vooraanstaande positie in duurzame ontwikkeling en verantwoord bosbeheer. Dit zodat de houtstroom en behoudt van de natuur in de toekomst voor de volgende generaties op aarde gewaarborgd blijven. We werken met gemotiveerde en getalenteerde medewerkers, die door hun jarenlange ervaring en kennis ieder hun sporen in de houtsector verdient hebben.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Met een gedegen controlesysteem met strenge normen voeren wij dagelijks een gedetailleerde kwaliteitscontrole uit, zodat de klant altijd optimaal kan beschikken over onze kwalitatief hoogstaande houtvoorraad. Maatwerk, flexibiliteit en secure afwerking van producten staan bij ons hoog in het vaandel en hier vind de klant ons vakwerk dan ook in terug. Zodoende investeren wij dan ook continu in de nieuwste duurzame technieken. Een efficiënte logistiek loopt als een rode draad door onze organisatie. Just-in-time leveringen zijn geen service, maar en must. Onze bedrijfsprocessen zijn geïntegreerd met gepersonaliseerde oplossingen voor de klant. Omdat wij tevens als importeur fungeren en onze houtproducten zo dicht mogelijk bij de bron aankopen, bent u altijd gegarandeerd van duurzaam gecertificeerd houtZo reizen wij jaarlijks zelf af naar de verschillende aankoop regio’s in Zuid-Amerika, Azië, Afrika en Midden- en Noord-Europa om diverse zagerijen / schaverijen en exporteurs te controleren op hun manier van werken. Integriteit, MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Visie

Als innovatief familiebedrijf met een grote voorkeur voor duurzaamheid ligt onze focus op het invullen van de vraag vanuit de markt op het gebied van gecertificeerd houtHet is van absoluut belang dat de herkomst van materialen te allen tijde traceerbaar is en niet gewonnen is op een destructieve manier die het welzijn van de aarde, zijn inwoners of natuur schaadt. Wij zijn in het volledige proces, van bron tot eindgebruiker betrokken. Als vooruitstrevende modelorganisatie is het werken op milieuvriendelijke wijze en een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu vinden een randvoorwaarde die wij graag aangaan.
Overleg met milieuorganisaties en 
politiekbestuur voor een effectief sociaal en ecologisch beleid voor het behoud van natuurlijke bestaansbronnen behoord tot een van onze taken en verantwoordelijkheden.

Wij zijn een volledige zelfstandig financiële organisatie, maar uiteraard vinden wij het belangrijk wie onze bank belangen behartigd. De directie heeft zich in 2010 dan ook met uitgesproken voorkeur te kennen gegeven graag in zee te gaan met een ‘groene’ bank. Het creëren van een ‘groene’ geldstroom is essentieel voor de milieubescherming in ontwikkelingslanden. Zodoende willen wij dit maximaal stimuleren. Ons duurzaam beleid zal niet direct grotere winst opleveren in vormen van geld, maar in de positieve gevolgen voor sociale en ecologische leef aspecten van mens en natuur. Dit is dan ook onze lange termijnvisie, waarbij de aarde en zijn inwoners altijd op de voorgrond staan, in plaats van verkoopomzet.

Ons credo luidt dan ook; “Hardhouthandel.nl: Een Duurzaam Begrip”!

Kwaliteit

Met een gedegen controlesysteem met strenge normen voeren wij dagelijks een gedetailleerde kwaliteitscontrole uit, zodat de klant altijd optimaal kan beschikken over onze kwalitatief hoogstaande hout voorraad.
Maatwerk, flexibiliteit en secure afwerking van producten staan bij ons hoog in het vaandel en hier vind de klant 
ons vakwerk dan ook in terug. Zodoende investeren wij dan ook continu in de nieuwste duurzame technieken.

Een efficiënte logistiek loopt als een rode draad door onze organisatie. Just-in-time leveringen zijn geen service, maar een must. Onze bedrijfsprocessen zijn geïntegreerd met gepersonaliseerde oplossingen voor de klant.

Omdat wij tevens als importeur fungeren en onze houtproducten zo dicht mogelijk bij de bron aankopen, bent u altijd gegarandeerd van duurzaam gecertificeerd hout volgens de EUTR wetgeving uit goed bosbeheer.

Milieubeleid

Ons hout draagt de officiele legaliteitsverklaring, zo bent u verzekerd van legaal hout volgens de EUTR regelgeving dat uit duurzaam bosbeheer komt.

 

Green Policy

 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De tradities en werkgelegenheid van de lokale bevolking.
  • De veiligheid van de werknemers.
  • Alle gekapte stammen worden gecodeerd, hierdoor kun je exact (d.m.v. GPS) nagaan of het legaal gekapt is.

Bosbeleid

Hardhouthandel.nl importeert haar hout voornamelijk vanuit bossen in Zuid-Amerika, Azië, Afrika en Midden- en Noord- Europa. De zagerijen en schaverijen worden daar jaarlijks gecontroleerd op hun manier van werken, zo wordt er onder andere gekeken naar een verantwoord kapbeleid, waardoor de regenwouden behouden blijven. 

Het hout wat gebruikt wordt voor ons assortiment komt enkel uit hiervoor speciaal geschikte dik beboste gebieden die op nauwkeurige wijze worden geselecteerd. Doormiddel van GPS positionering wordt vast gesteld welke boom geschikt is en wordt vervolgens voorzien van een label waarop alle gegevens van de boom staat. Door het toekennen van dit label is het mogelijk de boom tijdens het proces te volgen. Sinds 2006 mag er geen hout zonder deze labels worden geëxporteerd. Binnen de dik beboste gebieden worden enkele bomen gekapt, het betreft hier voornamelijk oude en dikke bomen waardoor nieuwe aanwas meer ruimte, licht en water krijgt waardoor de groei wordt gestimuleerd.

Door het toepassen van bovenstaande methode blijft het regenwoud intact en is er geen schade voor de flora en fauna.

MVO / Duurzaam

De toekomst van zowel het bedrijfsleven als de private markt ligt in de handen van het milieu. Zonder een goed milieu heeft het leven geen toekomst.
Daarom is het mulieu een zaak van ons allemaal. Vanuit dit oogpunt willen wij bijdragen aan het creëren van een leefbare en duurzame wereld. 

Om dit gedachte goed kracht bij te zetten en met het oog op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben wij een eigen energiebeleid geformuleerd. 

Respect voor het milieu staat hierin centraal en voeren dit dan ook door in de arbeidsprocessen en communicatie naar onze klanten en toeleveranciers.
De groei van maatschappelijke bewustwording en gedragsveranderingen is hierin het resultaat.

Als partner van MVO Nederland onderschrijven wij de volgende uitgangspunten:

1. Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.

2. Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de milieubelasting, het energiegebruik en de CO²-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren. 

3. Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers. 

4. Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd. 

5. Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.

6. Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers. 

7. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten. 

8. Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen. 

9. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn verbonden.

10. Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.

Houtkeurmerken

EUTR

De European Union Timber Regulation (EUTR) is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat.
Hout is illegaal wanneer het gekapt is in strijd met de toepasselijke wetgeving in het land waar het hout gekapt is.
Vanaf 1 maart 2013 zijn importeurs die hout op de Europese markt brengt verplicht om aan te tonen uit welke (legale) bron het hout afkomstig is en dat het is gekapt volgens de regels van het land van herkomst.

Met het ingaan van de Europese houtverordening is het verboden om illegaal gewonnen hout of houtproducten op de markt te brengen in de Europese Unie. Wanneer hout voor het eerste op de Europese markt wordt gebracht, dient een stelsel van zorgvuldigheidseisen (due diligence systeem) te worden toegepast. Daarvoor dient documentatie te worden verzameld die de legaliteit van het houtproduct aantoont.

Een organisatie die hout voor het eerst op de Europese markt brengt, wordt binnen de EUTR ‘operator’ (marktdeelnemer) genoemd.
Een operator is binnen de EUTR verplicht een due diligence procedure te doorlopen om aan te kunnen tonen dat het
hout een verwaarloosbaar risico op illegaliteit heeft. De volgende schakels in de keten die het hout van de operator kopen (en het dus niet zelf voor het eerst op de Europese markt brengen), worden ‘trader’ (handelaar) genoemd. Traders zijn binnen de EUTR niet verplicht een due diligence procedure toe te passen. Wel dienen traders te administreren van wie het hout gekocht is en aan wie het hout verkocht wordt. In Nederland voert de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controles uit op de naleving van de EUTR.

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification)

Iedereen moet inzage kunnen hebben in het beheerplan van de boseigenaar.

Enkele cijfers:

Ruim 475.000 boseigenaren zijn PEFC gecertificeerd. Zij beheren wereldwijd ruim 220 miljoen hectare bos en daarmee is PEFC het grootste keurmerk voor duurzaam beheerd bos. Meer dan 7200 bedrijven hebben een PEFC Chain of Custody certificaat.

In totaal is er wereldwijd ongeveer 360 miljoen hectare bos gecertificeerd (inclusief Forest Stewardship Council, FSC). Dit is nog geen 10% van al het bos. Bovendien ligt ruim 85% hiervan op het Noordelijk halfrond. Er ligt dus nog enorm veel werk om ook in tropische landen van daadwerkelijke betekenis te worden.

In het afgelopen decennium werd er jaarlijks 13 miljoen hectare bos vernietigd. 

80% van alle planten- en diersoorten is voor het overleven van bos afhankelijk.

 

Wat maakt PEFC uniek?

PEFC kent een strikte scheiding van normering, certificering en accreditatie om de onafhankelijkheid te waarborgen. Door PEFC erkende onafhankelijke certificeerders voldoen aan de eisen die PEFC stelt en beschikken over de juiste accreditatie, afgegeven door IAF erkende accreditatie instellingen. Certificeren en accreditatie gebeuren op basis van ISO normen.

Nationale PEFC standaarden zijn altijd opgesteld met betrekking van alle relevante belanghebbenden, die ook allemaal een stem hebben in de uiteindelijke besluitvorming. Structuur van groep/regio-certificering maakt PEFC hét systeem voor kleine eigenaren van privé, familie en community bossen. PEFC hanteert als enig keurmerk ook sociale eisen voor de verwerkende bedrijven. Zo worden niet alleen de rechten van mensen in het bos beschermd, maar ook van werknemers in de hout- en papierindustrie.

 

Erkenning van PEFC

Europese Unie: PEFC als bewijs voor duurzaam bosbeheer in Green Public Procurement toolkit. Nederlandse Overheid: TPAC (Timber Procurement Assessment Committee), werkend in opdracht van de overheid, heeft na toetsing vastgesteld dat PEFC International voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout. Dutch Green Building Council: PEFC staat in de BREEAM NL nieuwbouw als hoogste score.

Cradle2Cradle: het eerste Cradle2Cradle houtproduct met Gold certificaat op de Nederlandse markt was gemaakt van hout afkomstig uit PEFC gecertificeerd bos.